Persverklaring – AgriSA

Volgens ‘n onlangse mediaverklaring, verwag kundiges dat die herfskommandowurm oor Suid-Afrika heen sal versprei (met die moontlike uitsondering van die Wes-Kaap). Die verslag dui aan dat besmetting in vyf distrikte in Limpopo, dele van Mpumalanga asook in die Oos-Kaap aangemeld is.

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) het versoek dat boere en landbou-organisasies hul monitering- en aanmeldingspogings ten opsigte van hierdie plaag landswyd opskerp.

Daaglikse en weeklikse verslae moet aan DAFF voorgelê vir alle nuwe gebiede waar FAW voorkom.

Agri SA verwelkom die tydige optrede deur DAFF, insluitend die beskikbaarstelling van plaagdoders om die verspreiding van die plaag te bekamp. Agri SA wil graag boere daarop attent maak dat die aanwending van chemikalieë in konsultasie met die betrokke verteenwoordigers moet geskied.

Alhoewel hierdie wurm meestal mielieplante aanval, kom dit ook soms voor in katoen, koring, sorghum, sojabone, aartappels en grondbone. Om dié rede is dit belangrik om te let op skade aan hierdie gewasse en die teenwoordigheid van die indringer-spesies.

Dan Kriek, President van Agri SA, het Graan SA en ander rolspelers wat die situasie namens die bedryf moniteer bedank.